Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van computer-is-traag.nl.Bestellingen en inschrijvingen voor producten en/of Seminars zijn bindend. Tenzij de wettelijke bepalingen kunnen deze niet geannuleerd worden. Wij zullen er alles aan doen om de opgegeven data en tijden van de Seminars zo goed als mogelijk te respecteren. Alle bijkomende kosten ( verplaatsing, horeca uitgaven, parking,etc.) zijn steeds en uitsluitend ten laste van de deelnemer. Deze kunnen op geen enkele wijze verhaald worden op de organisator van Seminars, tenzij anders vermeld in de aankondiging.

In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een Seminar geen plaats kan vinden op de vooropgestelde datum. In dergelijk geval zullen wij er alles aan doen om de deelnemer te verwittigen van deze wijzigingen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende locaties en data waarop de Seminars gegeven worden. De deelname wordt in geen enkel geval terugbetaald, tenzij anders vermeld door de organisator.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is. Wij raden iedereen aan om, vooralleer te starten met gelijk welk dieet of voedingsprogramma, zijn behandelende arts te raadplegen voor advies en goedkeuring, afhankelijk van de fysieke toestand waarin de persson zich bevindt.

computer-is-traag.nl

wat is stanozolol
boldenone acetate
oxandrolone bijwerkingen
wat is sustanon 250
boldenone undecylenate dosering
nandrolone undecanoate online